مجله علوم پزشکی زانکو- اخبار نشریه
اطلاعیه نمایه مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

مجله علوم پزشکی زانکو، مجله ی وابسته به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشد. به استحضار کلیه نویسندگان ،محققین ، اساتید و دانشجویان می رسانیم که این مجله در پایگاه های زیر نمایه شده است:

Research Bible, INDIANScience, Scientific Indexing Services, AcademicKeys, Science Library Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Journal Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing, Universal Impact Factor, Electronic Journals Library.

AWT IMAGE                                                                Research Bible

AWT IMAGE                                                    INDIANScience

AWT IMAGE                                                  Scientific Indexing Services

AWT IMAGE                                                AcademicKeys

AWT IMAGE                                                           Science Library Index

AWT IMAGE                                                  Eurasian Scientific Journal Index

AWT IMAGE                                                                             CIVILICA 

AWT IMAGE                                          Scientific Journal Impact Factor

AWT IMAGE                                                             Directory of Research Journals Indexing

AWT IMAGE                                                        Universal Impact Factor     

AWT IMAGE                                                        Electronic Journals Library   

AWT IMAGE                                                        Barakat Knowledge Network System

AWT IMAGE                                                                   International Scientific Indexing (ISI)

AWT IMAGE                                                               CiteFactor

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم پزشکی زانکو:
http://zanko.muk.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب