مجله علوم پزشکی زانکو- اطلاعات تماس
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: سنندج- خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مجتمع پردیس، کمیته تحقیقات دانشجویی، اتاق 111  
کدپستی: 13446-66177
تلفن: (8255) 3664643 -0873
پست الکترونیک: zanko@muk.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم پزشکی زانکو:
http://zanko.muk.ac.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب