دوره 20، شماره 67 - ( 11-1398 )                   جلد 20 شماره 67 صفحات 50-62 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران
چکیده:   (1082 مشاهده)
زمینه و هدف: شیوع چاقی از بزرگ­ترین معضلات بهداشت عمومی است. در مورد تأثیر فعالیت­ های هوازی بر کاهش وزن، تحقیقات بسیاری انجام شده ولی در مورد تأثیر تمرینات ترکیبی بر میزان لپتین، اینترلوکین و انسولین پلاسما شواهد اندکی در دسترس است؛ بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر یک دوره  تمرینات ترکیبی بر میزان تغییرات هورمون لپتین، آدیپونکتین و انسولین پلاسما انجام شد.
مواد و روش­ کار: این مطالعه نیمه تجربی روی 40 نفر مرد چاق شهرستان پلدختر در سال 1395 انجام شد. قبل و بعد از دوره تمرین ترکیبی از آزمودنی ­ها نمونه­ گیری خونی و اندازه­گیری­ های مربوط به پیکرسنجی صورت می­گرفت. جهت اندازه­ گیری لپتین سرمی، انسولین و آدیپونکتین نیز از روش الایزا استفاده شد. داده­ ها در سطح معنی­ داری 05/0P< تجزیه و تحلیل شدند.
 یافته­ ها: دو گروه از نظر یافته­های دموگرافیک همگن بودند و اختلاف آماری معنی ­داری مشاهده نشد (0/05p>). طبق یافته­ها، بین میزان لپتین و انسولین با ویژگی­ های آنتروپومتری ارتباط معنی­ داری برقرار است  (0/05P<)، اما بین لپتین و انسولین در گروه مداخله قبل و بعد از دوره تمرینی تفاوت معنی­ داری وجود نداشت. بین میزان لپتین و انسولین گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل نیز تفاوت معنی­ داری دیده نشد (0/05p>).
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد یک دوره­ از تمرینات ترکیبی بر میزان لپتین و انسولین پلاسما تأثیر معنی­ داری ندارد. لذا به پژوهش ­های بیشتری نیاز است تا بتوان به نتایج دقیق­ تری در این راستا دست یافت.
 
متن کامل [PDF 560 kb]   (257 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/1/26 | پذیرش: 1398/6/14 | انتشار الکترونیک: 1398/11/10