دوره 17، شماره 55 - ( 12-1395 )                   جلد 17 شماره 55 صفحات 55-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه سمنان
چکیده:   (1777 مشاهده)

زمینه و هدف: در دنیای امروز مهارت‌های روانی، بخش جدایی‌ناپذیر ورزش‌های قهرمانی محسوب می‌شود. ورزشکاری موفق است که بیشترین میزان بهره را از این مهارت‌ها در محیط مسابقه ببرد. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی سرسختی برحسب ادراک موفقیت و نظم‌جویی هیجانی در ورزشکاران رزمی نخبه می‌باشد.

مواد و روش­کار: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 480 نفر از کلیه‌ی ورزشکاران (جودو، کشتی و تکواندو) شرکت‌کننده در مسابقات برترین‌های استان تهران در سال 94 بودند که 200 نفر از آن‌ها بر پایه‌ی جدول مورگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه‌ی سرسختی کوباسا، ادراک موفقیت ورزشی و نظم‌جویی هیجانی استفاده گردید. برای تحلیل آماری داده‌ها از آمار توصیفی و به منظور بررسی فرضیات، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام‌به‌گام و نرم‌افزار SPSS 21 به‌کارگرفته شد.

یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که بین سرسختی با ادراک موفقیت (22/0=r)، ارزیابی مجدد (44/0- =r) و سرکوبی (50/0- =r) رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک موفقیت و نظم‌جویی هیجانی 29 درصد از واریانس سرسختی را پیش‌بینی می‌کنند. افزایش ادراک موفقیت ورزشی موجب افزایش سرسختی ورزشکاران می‌شود اما با افزایش زیر مؤلفه‌های نظم‌جویی هیجانی (سرکوبی و ارزیابی مجدد) میزان سرسختی ورزشکاران کاهش می‌یابد.

 نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از آن است که با افزایش ادراک موفقیت، میزان تلاش و رسیدن به هدف در ورزشکاران بیشتر تقویت می‌شود و میزان  سرسختی آنان در مسابقه قوت می‌یابد اما این شرایط با ایجاد تنش و درک نامناسب هیجانی منجر به شکل‌گیری تعابیر نامناسب در ورزشکاران می‌گردد.

متن کامل [PDF 906 kb]   (1124 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/8/27 | پذیرش: 1395/10/17 | انتشار الکترونیک: 1396/1/29